Çimsa, Türkiye'de ilk kez Entegre Faaliyet Raporu Yayınlayan Reel Sektör Şirketi Oldu

Çimsa, uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü raporlama faaliyetlerini yeni bir yörüngeye taşıdı. Reel sektörde bir ilk olan bu rapor aracılığıyla Çimsa, finansal bilgileri dışında, kurum kültürü, toplumsal yatırım projelerini de içeren Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı.

Bir şirketin kurumsal ve toplumsal değerini ortaya koyan ve dünyada yeni nesil raporlama olarak tanımlanan entegre rapor, Türkiye'de reel sektörde Çimsa tarafından uygulanmaya başlandı. Çimento ve yapı malzemeleri sektöründe 45 yıldır fark yaratan çalışmalara imza atan Çimsa, çalışmalarının güncel çıktılarını, geleceğe yönelik hedef ve öngörülerini entegre bir bakış açısıyla ele aldığı 2016 Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı. 2010 yılından beri düzenli olarak yayınladığı Küresel Raporlama Girişimi (GRI) kılavuz ilkeleri ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve 2011 yılından beri yayınladığı Faaliyet Raporu’nu birleştirerek raporlama sistematiğine yeni bir boyut kazandıran Çimsa, üyesi olduğu Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen sermaye kategorizasyonu çerçevesinde faaliyetlerini başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşlarının bilgisine sundu.

“Çimsa dünle bugünü, bugünle yarını birleştiriyor”

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, Çimsa’nın sürdürülebilirlik anlayışının temelinde entegre düşüncenin yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Toplum olarak bir şirketin değerini sadece o şirketin finansal verileri ile ölçmek artık geride kaldı. Bir şirketin verileri ağırlıklı olarak çalışanları, hissedarları ve faaliyet alanındaki paydaşlarını yakından ilgilendiriyor elbette. Ancak o şirketin toplum açısından anlamını asıl oluşturan faktörler, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve özellikle çevre duyarlılığı ve bunların sürdürülebilir olmasıdır. Biz Çimsa olarak yıllardır bu alanda gösterdiğimiz duyarlılığı ve sürdürülebilir hale getirdiğimiz projelerimizi ve bunu nasıl bir kurum kültürüne dönüştürdüğümüzü artık raporlayarak da topluma sunmaya başladık. Bu alanda entegre faaliyet raporu sunan ilk sanayi şirketi olmamız da ayrıca bizim için anlamlı. Kurumsal yönetişim anlamında, sahip olduğumuz başarının ardında yatan örnek raporlama faaliyetlerimizi bir adım ileriye taşıyarak, Entegre Faaliyet Raporu’nu uzun çalışmalar ışığında sonuçlandırdık. Başarının sadece finansal kaynaklı olmadığını; çevresel ve toplumsal kaynakların verimli ve doğru kullanımının son derece önemli olduğunun bir kez daha altını çizdik. Hazırladığımız raporda Çimsa olarak finansal faaliyetlerimiz ile sürdürülebilirlik anlayışımızı stratejik olarak nasıl bütünleştirdiğimizi; dünle bugünü; bugünle yarını nasıl birleştirdiğimizi, entegre düşünme, planlama ve icra etmek hususunda yetkinliğimizi gözler önüne serdik.''

Çimsa 2016 Entegre Faaliyet Raporu: http://www.cimsa.com.tr/ca/docs/71DDECEE521E470BA4ADA95A091840/12418C5C2E48415DAFF8A6C25A8F64F2.pdf