Aclan Acar                       Yönetim Kurulu Başkanı
Tufan Darbaz                  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ümit Hergüner                Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cem Uşaklı                     Yönetim Kurulu Saymanı
Haluk Alacaklıoğlu            Yönetim Kurulu Üyesi 
Aydın Karaöz                  Yönetim Kurulu Üyesi
Meltem Kurtsan              Yönetim Kurulu Üyesi
Muhsin Mengütürk          Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz Argüden              Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Tayfun Bayazıt               Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Özlem Denizmen            Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Haluk Maga                   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ethem Sancak               Yönetim Kurulu Yedek Üyesi