Sibel Yamak

PhD.,Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sibel Yamak- Prof, Dr. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Galatasaray Lisesi ve Bo- ğaziçi Üniversitesi mezunudur. Özel sektörde başladığı iş yaşamına, sonrasında akademisyen olarak devam etmiştir. Kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk, yönetici elitler ve tepe yönetim konularındaki çalış- maları Strategic Management Journal, European Management Journal, British Journal of Management, Group and Organization Management gibi uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. 2007 yılında Emerald LiteratiNetwork ödülünü almıştır. European Management Review ve Yönetim Araştımaları Dergisi’nde yardımcı editördür. Brunel Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, Sorbonne Üniversitesi, gibi üniversitelere misafi r öğretim üyesi olarak davet edilmiştir. Academy of Management, European Academy of Management gibi uluslararası kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda görev yapmaktadır. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Rusça bilir.