Akademik Kurul 2019-2021 Dönemi

2019 yılı içerisinde Dr. Muzaffer EROĞLU ile yeniden yapılandırılması çalışmasına başlanılmıştır. Akademik kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. M.Cüneyt Sezgin, Ali Kamil Uzun ve Av. Nihal Mashaki olarak belirlenmiştir.

TKYD Akademik Kurul’u,

  • Derneğin faaliyet alanı, misyon ve vizyonuna uygun olarak bilimsel çalışmalar yapmak,
  • Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından Kurumsal Yönetim ile ilişkili araştırma desteği taleplerini değerlendirmek, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu’na sunmak,
  • Kurumsal Yönetim konusunda araştırmacılar ve uygulayıcılar arasındaki diyaloğu teşvik ederek, sonuç odaklı çalışmalarda araç ve mekanizmaları önermek,
  • Derneğe, iş hayatı, Sivil Toplum Kuruluşları, kamu ve tüm paydaşlarına katma değer katacak akademik ve istatistik yöntemlerle değerlendirilmesi ve raporlanmasına katkıda bulunmak,

amacıyla çalışmalar yapmaktadır.