2023 Mali Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin Mali Kurul Toplantısı TÜSİAD Konferans Salonu’nda 4 Nisan 2023 tarihinde düzenlendi. Mali Genel Kurul’da Dr. Tamer Saka Başkanlığındaki yönetim kurulunun 2022 yılı faaliyetleri ibra edildi. 

Mali Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Tamer Saka, kurumsal yönetim belirli bir noktaya gelmediği sürece atılacak her adımın yarım kalacağını vurgulayarak kurumsal yönetim kavramının çok daha etkin konuşulması ve farkındalığın artmasının şart olduğunu ifade etti.

 

Genel Kurul Duyurusu 28 Mart 2023

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Mali Genel Kurul’u 28 Mart 2023, Salı, saat 14:00’da TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞİNSANLARI DERNEĞİ- TÜSİAD Konferans Salonu, Meşrutiyet Caddesi No:46; Beyoğlu, İstanbul adresinde düzenlenmiş olup, yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Mali Genel Kurul Toplantısı 4 Nisan 2023, Salı 14:00 – 15:00 saatleri arasında aynı adres ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için Divan üyelerine yetki verilmesi,
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması,
  4. Başkanın konuşması,
  5. 2022 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
  6. 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
  7. 2022 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
  8. 2023 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
  9. Onaylanan 2023 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun oylanması,
  10. Dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu

 

TKYD Mali Genel Kurul Ekleri:

2022 Yılı Faaliyet Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Mali Genel Kurul Denetçi Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı İç Denetim Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosuna buradan ulaşabilirsiniz.

2023 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Mali Genel Kurul Tutanağı 4 Nisan 2023

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Mali Genel Kurul Duyurusu 28 Mart 2023

Mali Genel Kurul Gazete İlanı