2022 Mali Genel Kurul Toplantısı

 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Mali Kurul Toplantısı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Cennet Bahçesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Mali Genel Kurul’da Dr. Tamer Saka Başkanlığındaki yönetim kurulunun 2021 yılı faaliyetleri ibra edildi. 
Mali Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, kurumsal yönetim anlayışının kurumun DNA’sına işlemesi gerektiğini vurgulayarak, bu anlayışın her birimden çalışanlara ve hatta kurumun paydaşlarına kadar herkes tarafından içselleştirilmesi gerektiğini belirtti.

 

Genel Kurul Duyurusu 24 Mart 2022

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Mali Genel Kurul’u 24 Mart 2022, Perşembe, saat 17:00’da Türkiye Sınai Kalkınma Bankası - TSKB Cennet Bahçesi Salonu, Meclisi Mebusan Caddesi, No:81 Fındıklı, İstanbul adresinde düzenlenmiş olup, yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Mali Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2022, Cuma 17:00 – 18:00 saatleri arasında aynı adres ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için Divan üyelerine yetki verilmesi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Başkanın konuşması,
 5. 2021 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
 6. 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 7. 2021 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
 8. 2022 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
 9. Onaylanan 2022 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun oylanması,
 10. Tüzük değişikliği görüşülmesi ve onay için oylanması,
 11. Dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu

TKYD Mali Genel Kurul Ekleri:

2021 Yılı Faaliyet Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Mali Genel Kurul Denetçi Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı İç Denetim Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosuna buradan ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tüzük Değişikliği Çizelgesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

*İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Covid 19 tedbirleri kapsamında, toplantı mekanında gerekli hijyen şartları sağlanmış olup, toplantı mekanına HES kodu ile giriş yapılacaktır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Mali Genel Kurul Tutanağı 1 Nisan 2022

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Mali Genel Kurul Duyurusu 9 Mart 2022

Mali Genel Kurul Gazete İlanı